Emballagedesign

At skabe noget fysisk og tænke rundt om produktet er en stor tilfredsstillelse for mig, da jeg anser selve emballagen som den primære formidler af dit produkts egenskaber.

Jeg kan udvikle både enkeltstående emballager og komplette emballagekoncepter, men basalt kan emballagedesign deles op i to kategorier:

– en helt ny emballage eller redesign af en nuværende.

– anvendelse af eksisterende design på nyt produkt i samme linje.

En essentiel del af emballageudviklingen er hvordan den præsenterer sig i din kundes butik. Her skal jeg f.eks. vide hvor mange meter dit koncept skal fylde, om der skal laves oplæg til space management og hvilket udtryk du ønsker.

På denne baggrund dannes et visuelt billede, der giver dig og dine kunder et overblik og hjælper i beslutningsprocessen vedrørende selve udrulningen af den nye emballage eller det komplette koncept.

Jeg har tidligere arbejde både med Private label, licensbaseret branding samt spokesperson projekter, så jeg sondrer ubesværet mellem egen rammeskabelse som designer eller at følge udstukne retningslinjer.

Ny emballage eller redesign af nuværende

Såfremt du allerede i dag har en designmanual så arbejder jeg struktureret ud fra den og vi opnår det ønskede resultatet via de rammer:

Eksisterende design

Er du interesseret i at vide mere om de andre services som jeg kan tilbyde, kan du se mere herunder:

Om samarbejdet mellem dig og mig

Jeg tror på samskabelse og at 2+2 kan blive mere end 4. Du har som kunde dit at byde ind med og jeg har mit. Det medfører, at vi sammen skaber dit koncept, så alt går op i en højere enhed.

Du kender dit produkts essens og hvad du vil med det; jeg hjælper dig med at få dette frem via de visuelle virkemidler.
Sammen får vi produktet pakket ordentligt ind, så det fremstår på den tilsigtede måde.
Jeg stiller de rigtige spørgsmål, så jeg kan sikre, at du kommer i mål og det er essentielt, at du er klar til at involvere dig i processen.

Profil billede af Tine Holst

Fantone®

Tine Holst

Sognefogedvej 8, Aagård, 6040 Egtved

Tlf.: 2215 0767

Mail: tine@fantone.dk

CVR: 39652846

Har du lyst til
at følge mig?